Давање статуса странке у поступку (за подносиоца)

 

Како поднети захтев?

 

Функционалност подношења захтева је доступна за сва лица која имају креиран кориснички налог у ЦЕОПу систему

 

Уколико су испуњени Законски услови и надлежни орган усвоји захтев, странци у поступку ће се омогућити увид у цео предмет, као и у досије ком предмет припада.

 

Након пријаве корисничким налогом на ЦЕОП систем, клик на модул „Започните нови захтев

 

 

Одаберите опцију „Подношење захтева за остале поступке

 

 

Након уноса података о подносиоцу, на следећем екрану

 

За тип захтева изаберите опцију „Статус странке у поступку

 

 

У поље „Број предмета на који се односи захтев“ потребно је унети

ROP број премета за који се захтев подноси

 

 

У следећем кораку потребно је унети имејл адресу корисника за који се тражи да буде странка у поступку

 

Клик на тастер: Додај

 

 

 

Подаци су аутоматски приказани

 

Клик на тастер: Сними

 

 

Напомена: На овај начин може да се унесе један или више корисника

 

Прилагањем прилога и  дигиталним потписивањем, захтев се подноси надлежном органу на обраду.

 

 

Како приступити увиду у предмет?

 

Уколико је захтев усвојен, аутоматском нотификацијом се обавештавају учесници, којима је омогућен увид на следећи начин:

 

Након пријаве корисничким налогом на ЦЕОП систем, клик на модул „Странка у поступку

 

 

Приказани су сви  поступци у којима Вам је признато својство странке у поступку

 

Кликом на икону „Преглед

 

 

Отвара се преглед предмета са свим подацима и могућношћу учитавања документа