Обрада предмета у имаоцима јавних овлашћења

 

Надлежни орган прослеђује имаоцима јавних овлашћења потпроцес на обраду, који му приступају и обрађују на следећи начин:

 

 

Започињање обраде кликом на модул «Започните нови захтев»

 

 

Клик на тастер: Преузми

 

Клик на тастер: Обрада

 

 

У првом кораку обраде приказана су документа која су прослеђена од стране надлежног органа

 

 

Унос заводног броја и датума завођења

 

 

Уколико се услуга наплаћује, клик на тастер: Унеси нови податак

(Важна напомена: уколико се у овом случају не креира налог за уплату – подносилац захтева неће добити информацију о подацима за уплату, па исту неће моћи да изврши, као што неће имати ни могућност да накнадно приложи скенирани документ са доказом о извршеној уплати)

 

Ако се услуга НЕ наплаћује, клик на тастер: Прескочи налоге

 

 

Отвара се налог за унос.

Кликом на поље рачун

 

 

Отвара се потпрозор за избор одговарајућег рачуна.

 

Након означавања „штиклирањем“  и кликом на тастер“Сними“

 

 

Одговарајући подаци се приказују у налогу за плаћање.

 

Након уноса износа, клик на тастер “Сними

 

 

Подаци су снимљени

 

 

Уколико је потребно, омогућено је прилагање профактуре

 

 

Прилаже се одговарајући одговор и потом сними

 

 

И шаље надлежном органу