Обустава поступка

 

Ко може да обуставља поступак?

 

Подносилац захтева има могућност да поднесе захтев за обуставу поступка који је у току.

 

 

Обустава поступак на захтев подносиоца  

 

 

Подношење захтева за обуставу се започиње кликом на модул «Започните нови захтев»

 

 

Клик на ознаку

 

 

Избор: Подношење захтева за одустанак од захтева

 

 

У овом кораку се уноси број захтева за који се тражи одустанак

Након уноса свих података, захтев се подноси надлежном органу

 

 

Након уноса свих података, захтев се подноси надлежном  органу, који га по пријему обрађује на уобичајен начин.

 

Уколико су испуњени сви услови, поднети захтев за одустанак се „одобрава“ и поступак се обуставља.