Ручно брисање започетог а неподнетог захтева од стране подносиоца

 

Подносиоцу је омогућено да обрише захтев који није поднео надлежном органу.

 

Брисање захтева врши се кроз модул Отворите постојећи предмет “

 

 

У прегледу свих предмета, непредати захтеви имaодговарајућу икону преко које се кликом покреће брисање захтева

 

 

Започето брисање потребно је потврдити кроз одговарајући потпрозор

 

 

Уколико се брисање потврди, добиће се одговарајућа порука на екрану.

 

Корисник добија нотификацију путем имејла да је извршено брисање започетог захтева.

 

 

Аутоматско брисање започетих а непредатих захтева после 90 дана

 

Систем ће аутоматски уклањати све захтеве који нису предати после 90 дана од започињања.

 

Ако је захтев започет а није послат надлежном органу, акције које ће се извршавати су следеће:

 

1.    15-ог дана од креирања захтева, подносилац (и сви који су наведени при уносу података на алтернативним адресама) добија имејл нотификацију да је протекло 15 дана од креирања захтева, да исти није поднет надлежном органу и да ће захтев бити аутоматски обрисан уколико након 30 дана од креирања не буде поднет

 

2.    30-ог дана неактивности систем шаље обавештење (нотификацију) подносиоцу (и свима који су наведени при уносу података на алтернативним адресама) са обавештењем да је протекло 30 дана од креирања захтева, да исти није поднет надлежном органу и да ће захтев бити аутоматски обрисан у року од 24 часа

 

3.    Уколико у току 24 часа подносилац не преда или не обрише захтев ручно, захтев ће бити обрисан аутоматски, уз одговарајуће обавештење имејлом