Допуна предмета

 

У складу са правним оквиром обједињене процедуре, допуна једном предатог захтева није могућа.

 

Допуну предмета подносилац може извршити у само два случаја:

 

·         Уколико је ималац јавних овлашћења установио да је потребна допуна документације за потребе прикључења на комуналну и другу инфраструктуру;

 

·         Ако је РГЗ установио да употребна дозвола није у складу са елаборатом геодетских радова, и из тог разлога се не може извршити упис права својине до достављања усклађене документације.

 

 

Прикључење на комуналну и другу инфраструктуру

 

Ако је потребно да подносилац допуни предмет за потребе прикључења на инфраструктуру, допуну може извршити преко Додатних активности:

 

Позиционирање на предмет који је потребно допунити и клик на тастер „Додатне активности

 

 

Избор Додатне активности

 

 

Избором Додатних активности, покреће се потпроцес у коме се на стандардни начин могу приложити документа

 

 

Упис права својине

 

Ако је РГЗ одбацио захтев за упис права својине, који је по правноснажности употребне дозволе по службеној дужности иницирао надлежни орган, и ако је разлог неусклађеност документације, нпр. употребна дозвола није у складу са елаборатом геодетских радова, потребно је да подносилац допуни документацију на следећи начин:

 

1.    Потребно је покренути нови поступак „Захтев за остале поступке“

 

2.    Као тип захтева потребно је изабрати опцију „Допуна документације за потребе уписа права својине“

 

3.    Потребно је прецизно навести број предмета употребне дозволе који се допуњава

 

4.    Потом је потребно унети остале податке и завршити предајом захтева надлежном органу