ДОСИЈЕ у ЦЕОП систему

 

Сви предмети који се односе на исту предметну градњу налазе се у оквиру једног досијеа у ЦЕОП систему.

 

Број досијеа има формат ROP-(редни број досијеа)/2016, на пример ROP-925/2016.

 

Број досијеа може се видети у горњем делу екрана у прегледу предмета.

 

 

Предмети у једном досијеу нису везани за конкретан надлежни орган и на предметима у оквиру досијеа могу радити један или више надлежних органа.

 

У случају да се сви предмети обрађују у једном надлежном органу, само тај надлежни орган имаће увид у досије.

 

Ако се у оквиру досијеа налазе предмети који се обрађују у различитим надлежним органима, сви надлежни органи који су обрађивали предмете у оквиру досијеа имаће приступ свим предметима у досијеу.

 

Преглед досијеа отвара се избором одговарајућег тастера на дну странице за преглед предмета.

 

 

Избором тастера „Досије“ отвара се списак свих предмета у досијеу.

 

 

Позиционирањем на један од предмета у досијеу и избором тастера „Преглед“, отвара се преглед предмета у коме је могуће видети детаље и приступити документима који се налазе у предмету.

 

 

Коришћење досијеа у надлежним органима

 

Сви надлежни органи који раде на предметима у оквиру једног досијеа имају приступ подацима из свих предмета који припадају досијеу.

 

У наведеном примеру (слика 4) налазе се предмети које су обрадили различити надлежни органи и сваки од њих имаће исти увид у све предмете у оквиру досијеа.

 

 

Коришћење досијеа од стране осталих корисника система

 

Остали корисници система еДозволе – имаоци јавних овлашћења, инспекције, подносилац, итд. такође преко досијеа имају увид у предмете у досијеу.

Ови корисници имају приступ:

 

·         Свим подацима захтева, укључујући и сва документа приложена уз захтев

·         Свим налозима за уплату

·         Документима у предмету, осим неким од интерних докумената надлежног органа и неких докумената комуникација између актера у систему

·         Приложеним доказима о плаћању трошкова

 

Коришћењем прегледа кроз досије, сви актери у систему могу приступити подацима који су им потребни због, на пример:

 

·         праћења да ли су унети одговарајући докази о уплатама

·         добијања информација о подносиоцу (због ослобађања од плаћања трошкова, због покретања принудне наплате и сл.)

·         приступања техничким детаљима и документима који су потребни за обраду предмета, и сл.