Грађевинска дозвола, решење о одобрењу радова и привремена грађевинска дозвола

 

Поступак за издавање и измену грађевинске дозволе, решења о одобрењу радова и привремене грађевинске дозволе, укључујући и поступке по усаглашеном захтеву, састоји се из следећих сегмената:

 

§  Провера испуњености формалних услова

 

§  Прибављање прописане документације од РГЗ-а (опционо)

 

§  У случају да се дозвола издаје, прибављање обрачуна доприноса за грађевинско земљиште (опционо)

 

§  Издавање одговарајућег решења

 

 

По завршетку обраде предмета потребно је, коришћењем функционалности која се покреће преко иконице у облику писма, извршити обавештавање у складу се прописима.