Корисничко упутство за припрему одлука која се генеришу кроз едитор докумената

 

Основни подаци о едитору за припрему докумената

 

У едитору за припрему докумената омогућено је генерисање нацрта одлуке, финалне верзије одлуке  и верзије одлуке која ће бити јавно објављена.

 

Систем омогућава снимање свих верзија, при чему се евидентира лице које је конкретну верзију снимило и време када је свака верзија снимљена.

 

У зависности од врсте захтева и типа одлуке која се доноси,  у падајућој листи приказује се врста одлуке и припадајућа верзија за објављивање (уколико за одређену врсту захтева постоји верзија за објављивање).

 

Текст генерисане одлуке могуће је изменити у складу са потребама,  односно могуће је мењање, додавање или брисање текста одлуке.

 

У зависности од улоге обрађивача у надлежном органу доступне су одређене функционалности.

 

Референт обрађивач има могућност да након уноса и измена у датој верзији нацрта основног решења, те завршетку рада на документу,  исти сними и додели другом обрађивачу, референту или руководиоцу.

 

Могуће је извршити измену само последње верзије нацрта преко тастера „Измени“.

 

Уколико је потребно да више обрађивача учествује у припреми документа, по завршетку рада обрађивач може доделити предмет на обраду следећем обрађивачу коришћењем одговарајућег тастера „Додели“.

 

Референт обрађивач има могућност да на основу верзије нацрта основног решења креира и нацрт верзије за објављивање, и оба припремљена документа проследи руководећој улози.

 

Само руководеће улоге у надлежном органу имају могућност да, на основу последњих верзија нацрта  генеришу финалне верзије документа.

 

Коришћењем copy/paste функције (ctrl+c и ctrl+v), креира се финална верзија документа за објављивање, уколико иста није припремљена од стране референта обрађивача.

 

НАПОМЕНА: Потребно је да, руководилац (овлашћено лице) у надлежном органу прво генерише финалну верзију нацрта решења, а тек након тога финалну верзију решења за објављивање!

 

У случају потребе да се приступи претходним верзијама документа, све сачуване верзије су доступне за преузимање.

 

Додатно, кроз модул „Отворите постојећи предмет“, на главној линији предмета, одабиром иконице „Нацрти докумената“ омогућен је увид у све верзије нацрта и финалне верзије докумената.

 

У случају да је креирано више финалних верзија истог документа, за потписивање, издавање и објављивање,  биће доступна само последња финална верзија документа.

 

Финална верзија решења се потписује квалификованим дигиталним сертификатом, уз подршку NexU апликације.

 

 

Припрема основног решења

(на примеру издавања грађевинске дозволе)

 

Изаберите шаблон:

 

Клик  на поље Изаберите опцију

 

Напомена: Први описани кораци припреме решења се односе на улогу референта обраде

 

 

Изаберите опцију из понуђене падајуће листе Грађевинска дозвола

 

 

Клик на тастер: Генериши/Учитај последњу верзију нацрта

 

 

Приказан је модел одлуке са одговарајућим подацима

 

Напомена:  Сви подаци, уколико је потребно, могу да се мењају, додају или бришу

 

 

Клик на тастер: Сними

 

 

Верзија нацрта решења је снимљена и видљива кликом на тастер: Верзије нацрта

 

 

Прва верзија нацрта је иницијална

 

Последњу верзију нацрта је могуће изменити од стране истог обрађивача кликом на тастер: Измени

 

 

Или доделити другом обрађивачу кликом на тастер: Додели

 

 

Верзија нацрта може да се додели следећем обрађивачу (у описаном случају додељује се руководећој улози у надлежном органу)

 

 

Кликом на тастер: Потврди, предмет се аутоматски затвара за претходног обрађивача и додељује на обраду изабраном кориснику

 

 

Изабрани корисник се избором тастера: Обрада усмерава на корак за наставак припреме решења

 

 

Избор опције:

Грађевинска дозвола

 

Клик на тастер:

Генериши/Учитај последњу верзију нацрта

 

 

Аутоматски се приказује задња снимљена верзија нацрта решења

 

Напомена:  Сви подаци, уколико је потребно, могу да се мењају, додају или бришу

 

 

Клик на тастер: Сними

 

 

Клик на тастер:  Генериши финалну верзију

 

Напомена: тастер је доступан само руководећим улогама у надлежном органу.

 

 

Клик на тастер: Потврди

 

Финална верзија је снимљена

 

 

Кликом на тастер: Финална верзија

 

 

Отвара се потпрозор са приказаном финалном верзијом 

 

 

Кликом на линк Преузми

могуће је преузимање документа

 

 

Напомена:  Радну верзију - Верзија за објављивање решења може да креира и улога обрађивача, и на тај начин припреми сва потребна документа за руководиоца који приступа креирању финалних верзија

 

 

Припрема верзије за објављивање

 

 

Клик на тастер: Верзија нацрта

 

Напомена:  Радну верзију - Верзија за објављивање може да креира и улога обрађивача, и на тај начин припреми сва потребна документа за руководиоца који приступа креирању финалних верзија

 

 

Отвара се потпрозор са свим снимљеним верзијама нацрта

 

Клик на линк Преузми

 

Последња верзија нацрта је преузета у .doc формату.

 

 

Из падајуће листе одаберите: Грађевинска дозвола – верзија за објављивање

 

Клик на тастер: Генериши/Учитај последњу верзију нацрта

 

 

 

Генерише се празан екран, у који се 

 

 

Функцијом copy-paste из учитаног документа (или из финалне верзије решења)

 

 

Подаци копирају

 

 

Коришћењем одговарајућих алата, подаци који не треба да буду  видљиви у верзији за објављивање, се затамњују

 

 

Клик на тастер: Сними

 

 

Клик на тастер: Генериши финалну верзију

 

 

Клик на тастер: потврди

 

Верзија за објављивање је снимљена

 

 

Клик на тастер: Финална верзија

 

 

Приказане су финалне верзије решења

 

 

Дигитално потписивање решења

 

Након креирања одговарајућег решења и верзије за објављивање (уколико је предвиђена), прелази се на корак за преглед решења и  дигитално потписивање истог.

 

Клик на тастер: Потпиши

 

Напомена: NexU апликација мора бити покренута на вашем рачунару

 

 

Потписивање дигиталним квалификованим потписом

 

 

Документ је потписан и подаци о дигиталном сертификату су видљиви кликом на икону: Сертификати у документу