Како се обрачунавају и плаћају накнаде и трошкови?

 

Надлежни органи аутоматски обрачунавају накнаде и трошкове, а подносиоци их плаћају платним картицама.

 

 

Информишите се о трошковима пре подношења

 

На јавној страници ЦЕОП система у пољу Трошкови и накнаде, одабиром одговарајућег надлежног органа и уноса осталих обавезних података добија се информација о трошковима које потребно платити приликом подношења захтева. Уколико након уноса тачних обавезних података нисте добили тражену информацију потребно је да се о трошковима за подношење захтева информишете на интернет страни надлежног органа

 

 

 

Погледајте обрачунате трошкове

 

Када поднесете захтев надлежном органу, добићете електронску пошту са инструкцијама за плаћање. У сваком тренутку можете приступити свим платним налозима за обрачунате трошкове када се улогујете у ЦЕОП систем и кликнете на опцију Потраживања и уплате.

 

 

Преглед платних налога

 

За сваки захтев подносиоца креирани су појединачни платни налози у зависности од типа трошка. Кликом на Налози за уплату, добићете преглед свих налога за изабрани захтев

 

 

За сваки појединачни изабрани захтев приказани су платни налози за све његове подзахтеве. Кликом на Налог за уплату видећете детаље налога, а кликом на Уплати покренућете процес електронског плаћања платног налога.

 

 

Плаћање платних налога

 

Када изаберете конкретан платни налог, кликом на Плати електронски бићете преусмерени на систем за електронско плаћање канцеларије за еУправу.

 

Плаћање се врши искључиво платном картицом.

 

Линк до сваког појединачног налога постоји и у електронској пошти коју сте добили када је платни налог креиран.

 

 

Преглед статуса плаћања

 

Статусу плаћања сваког појединачног налога можете приступити кроз опцију Потраживања и уплате.

 

Кроз опцију Отвори постојећи предмет, у листи свих Ваших поднетих захтева зеленом иконом означени су поднети захтеви у којима су сви налози плаћени, док су црвеном иконом означени захтеви у којима нису сви налози плаћени.

Након извршеног плаћања накнаде електронским путем пороверите статус уплате. Уколико статус није промењен у току истог дана, обратите се на CEOP-APR@apr.gov.rs

 

 

На кога гласе платни налози?

 

Платни налози гласе на име лица које је у захтеву наведено као лице на које ће гласити акти и решења.

 

Уколико платни налози гласе на страно физичко или страно правно лице није могуће извршити електронко плаћање такси и накнада.