Који су изузеци код електронског плаћања?

 

Одређени подносиоци су ослобођени плаћања трошкова и накнада и за њихово ослобађање плаћања одлучује надлежни орган.

 

Такође, одређене трошкове и накнаде могу бити плаћење прилагањем доказа о уплати.

 

Плаћање прилагањем доказа о уплати

 

 

Имаоци јавних овлашћења могу обрачунати трошкове и накнаде које надмашују лимит плаћања платним картицама. У том случају, можете приложити доказ о уплати коју реализујете на други начин (пр. Уплатом путем електронског банкарства).

 

Као доказ о уплати морате приложити искључиво PDF документ који је исправно потписан квалификованим електронским потписом. Величина PDF фајла не сме бити већа од 512KB.

 

Кликните на тастер „Изаберите доказ о уплати“ и приложите документ, затим тастер „Приложи PDF доказ о уплати“.

Напомена:  Након потврде прилагања доказа о уплати није могуће мењати фајл.“

 

Уколико се одлучите за ову врсту плаћања, обавезно користите податке из приложеног налога. Све евентуален примедбе на уплаћени износ, као и повраћај новца одвијаће се у директној комуникацији између Вас и имаоца јавног овлашћења коме сте извршили погрешну уплату.

 

 

Након избора исправно дигитално потписаног доказа о уплати са Вашег рачунара, потврдите приложени доказ о уплати кликом на тастер Потврди прилагање.

 

Организација која је издала платни налог провериће Вашу уплату и означити налог као плаћен.

 

 

Плаћање у случају када је подносилац ослобођен плаћања

 

Уколико је подносилац законом ослобођен плаћања, доказ о основу за ослобађање треба приложити уз осталу документацију приликом подношења захтева.

 

ЦЕОП систем ће свакако аутоматски генерисати налоге за плаћање трошкова, међутим надлежни орган ће налоге означити да су ослобођени плаћања.