Исправка техничке грешке

 

Постоје два поступка за исправку техничке грешке:

 

·         Исправка техничке грешке на захтев подносиоца – исправка техничке грешке на захтев подносиоца

·         Унос исправке техничке грешке по службеној дужности – поступак за унос решења о исправци техничке грешке које није донето на захтев подносиоца