Функционалност измене основних података корисничког налога у ЦЕОП систему

 

Сваки корисник који има налог у систему (као подносилац, обрађивач или администратор у организацији), има могућност да изврши промену основних података на свом корисничком налогу.

 

Информације које је могуће променити су следеће:

 

·         Име

·         Презиме

·         Имејл адреса

·         Телефон

·         Безбедносно питање и одговор

·         Подаци о адреси корисника

 

 

Једини податак који корисник не може да сам промени је ЈМБГ - матични број и за ову промену потребно је послати захтев на ceop-apr@apr.gov.rs

 

Да би корисник извршио измене, потребно је да прође следеће кораке:

 

Пријављивање на систем ЦЕОП са важећом имејл адресом и лозинком

 

Кликнути на своју имејл адресу у горњем десном углу.

 

 

Након тога, отварају се опције у којима корисник може да измени податке

 

 

Избором тастера „Промени“ све унете измене података биће сачуване.

 

 

НАПОМЕНА: Ако корисник измени имејл адресу, од следећег најављивања на систем потребно је користити нову имејл адресу са постојећом лозинком.