Кључне новине у ЦЕОП верзији 3.0

 

Верзијом 3.0 ЦЕОП система направљена је промена у свим сегментима подношења и обраде захтева у Централној евиденцији обједињених процедура.

 

 

Трошкови се плаћају електронски

 

Плаћање такси и накнада у оквиру ЦЕОП система врши се коришћењем система за еПлаћање еУправе Републике Србије.

 

Подносиоци имају могућност да трошкове плате платним картицама или прилагањем доказа о уплати. У зависности од начина плаћања разликују се и активности имаоца јавних овлашћења, а све се врше искључиво кроз модул «Потраживања и уплате" .

 

Све детаље о трошковима и плаћању можете пронаћи у одговарајућем поглављу.

 

 

Измењени су неки од поступака ималаца јавних овлашћења

 

Због измена прописа, као и због потреба која су идентификоване у пракси, извршена су прилагођавања неких од поступака, првенствено:

 

·         Прикључење на инфраструктуру, где имаоци јавних овлашћења могу изабрати опције коначног статуса:

o   Прикључење извршено

o   Нема услова за прикључење

o   Некомплетан захтев

 

·         Упис права својине, где РГЗ, по потреби и уз образложење, може застати са поступком док се не отклоне препреке због којих упис својине није могуће извршити

 

Детаље о изменама у поступцима можете пронаћи у одговарајућем поглављу.