Кључне новине у ЦЕОП верзији 3.0

 

Верзијом 3.0 ЦЕОП система направљена је промена у свим сегментима подношења и обраде захтева у Централној евиденцији обједињених процедура.

 

 

Трошкови се плаћају електронски

 

Подаци о свим трошковима који се плаћају приликом подношења захтева доступни су преко линка Трошкови и накнаде на јавној страници ЦЕОП система.

 

Након подношења захтева надлежном органу платни налози се аутоматски генеришу и подносилац може да их плати платном картицом преко система за еПлаћање еУправе Републике Србије.

 

Обавеза плаћања таксе и накнаде настаје у моменту подношења захтева, тако да је неопходно извршити уплату најкасније у року од 24 сата од генерисања налога за уплату, односно током првог наредног радног дана од дана подношења захтева. У супротном ће поднети захтев бити одбачен као непотпун.

 

У току обраде предмета сви допунски трошкови и накнаде које обрачунавају надлежни органи и имаоци јавних овлашћења такође се плаћају електронски.

 

Информација о статусу плаћања сваког појединачног налога доступна је кроз систем и подносиоцу и свим учесницима у поступку кроз модул Потраживање и уплате.

 

Током прелазног периода, подносиоцима је омогућено да кроз модул Потраживање и уплате приложе доказ о улати у пдф формату, ограничене величине од 512 KB.

 

Упутство за креирање PDF фајла

 

 

Омогућено подношење нових врста захтева

 

Подносиоцу је омогућено да поднесе засебан захтев за обуставу поступка, као и захтев за ванредно правно средство.

 

Такође, могуће је поднети захтев за давање статуса странке у поступку, који, у случају да буде одобрен, омогућава подносиоцу да детаљно прати обраду предмета који је поднело друго лице.

 

 

Укинута је опција за накнадно прилагање докумената у предмет

 

Подносиоцу је укинута опција за додавање доказа о уплати или било каквог документа у предмет након подношења захтева надлежном органу.