Имате питања?

 

За техничку и оперативну подршку у вези коришћења система можете се обратити на: CEOP-APR@apr.gov.rs.

 

АПР-ову бесплатну апликацију помоћу које можете вршити електронско потписивање PDF докумената и XML фајла приликом подношења захтева можете преузети на адреси http://aplikacije3.apr.gov.rs/ElektronskoPotpisivanje, а на истој адреси налази се и упутство за подешавање радне станице и неопходан софтвер.

 

Питања, сугестије и коментаре везане за потписивање и валидацију електронских потписа можете упутити електронском поштом на адресу: sd@apr.gov.rs или телефонским путем на број телефона: 011/20-20-293.