Корисничко упутство за администраторе

 

Термини

 

Назив

Опис

Администратор Система Обједињене Процедуре

Лице са привилегијом да може да креира налоге за Администратора организације

Администратор организације

Лице унутар одређене организације које је одговорно за креирање корисничких налога за чланове исте организације које учествују у обради предмета

Партнерски корисник

Члан организације који учествује у обради предмета

Партнерски корисник

Спољни корисник који подноси предмете организацији на обраду

 

 

САДРЖАЈ

1          УВОД

1.1            О ДОКУМЕНТУ

1.2            КОМЕ ЈЕ НАМЕЊЕН ОВАЈ ДОКУМЕНТ

2          КРЕИРАЊЕ НОВИХ КОРИСНИКА УНУТАР ОРГАНИЗАЦИЈЕ

2.1            КРЕИРАЊЕ КОРИСНИЧКОГ НАЛОГА

2.2            АКТИВИРАЊЕ КРЕИРАНИХ НАЛОГА

2.3            ДОДЕЉИВАЊЕ ПРИСТУПА КОРИСНИКУ

2.4            ДОДЕЛА ПРИВИЛЕГИЈЕ КОРИСНИКУ

3          ПРЕГЛЕД КОРИСНИКА У ОРГАНИЗАЦИЈИ

3.1            ПРЕГЛЕД ЛИСТЕ КОРИСНИКА

3.2            ПРЕГЛЕД КОРИСНИЧКЕ УЛОГЕ И ПРИВИЛЕГИЈЕ

3.3            ПРОМЕНА ПОСТОЈЕЋИХ

3.4            ПРОМЕНА КОРИСНИЧКЕ УЛОГЕ

4          ОСТАЛО

4.1            ОМОГУЋАВАЊЕ POP-UP ПРОЗОРА У ИНТЕРНЕТ ПРЕТРАЖИВАЧУ

4.1.1              Internet Explorer

4.1.2              Mozilla Firefox

4.1.3              Google Chrome

 

 

1 Увод

 

Овај документ представља корисничко упутство за креирање и администрацију Партнерских корисничких налога унутар одређене организације у Систему Обједињене Процедуре.

 

 

1.1 О документу

 

Документ даје детаљне инструкције корак по корак како креирати корисничке налоге, како их активирати и доделити исправну улогу.

 

Ту је описан и процес вршења промена корисничких налога.

 

 

1.2 Коме је намењен овај документ

 

Документ је намењен корисницима који су добили привилегије Администратора унутар одређене организације.

 

Администратор у свакој Организацији је задужен за креирање корисничких налога и додељивање адекванте улоге сваком кориснику.

 

У ситуацијaмa када се улоге или позиције корисника у организацији промене, Администратор може да промени налоге у систему тако да одговарају новим условима.

 

 

2 Креирање нових корисника унутар организације

 

Да би почели са креирањем нових налога, Администратор треба да се прво пријави у Систему Обједињене Процедуре са својим налогом на ову адресу:

https://reid.apr.gov.rs/IDF/

 

 

2.1 Креирање корисничког налога

 

Кад администратор уђе у систем, да би креирао нови кориснички налог, треба да уради следеће:

 

 

Иде у мени Услуге/Напредне Услуге/Партнер корисници и изабере опцију Креирај кориснички налог

 

 

Унеси Основне податке о кориснику: Име, Презиме, Електронска пошта (имејл адреса), Идентификациони број (ЈМБГ) и Контакт телефон. Након уноса, кликни на Даље

 

 

Напомена: Корисничка имејл адреса не сме да буде регистрована у систему. Уколико je имејл адреса коју Администратор унесе већ регистрована у систему као Партнерски, Спољни корисник или у неком од регистара АПР-а, та имејл адреса неће бити доступна да се креира Администраторски налог.

 

Напомена: Корисничка имејл адреса не сме да садржи српска латинична слова

 

Напомена: Име и презиме треба да буду унесени ћирилицом, великим словима.

 

 

Из падајућа менија изабери Општину, Место и Улицу корисника, како и Број, Улаз, Стан и Поштански број. Након уноса, кликни на Даље

 

 

Напомена: Уколико корисничка Општина, Место или Улица не постоје у падајућем менију, изаберите последњу  опцију у менију  ОСТАЛИ и ручно ћирилицом унесите име улице.

 

 

Сачувај промене

 

 

Након овог, у новом табу у Интернет претраживачу (Internet Explorer, Chrome, Firefox) треба да се отвори PDF документ који садржи све унесене податке о кориснику, укључуjући његову Привремену лозинку

 

 

Напомена: Уколико се нови таб не отвори, треба да у претраживачу омогућите отварање Pop-up прозора. За упутства, погледај 4.1 Омогућивање Pop-up прозора у Интернет претраживаче

 

Администратор је дужан да сачува овај PDF документ или бар основне информације корисника (Име, Презиме, Имејл адреса) и његову Привремену лозинку.

 

Касније, кад се цео процес заврши, Администратор треба да пошаље или документ као прилог уз имејл или ове податке кориснику како би он могао да се пријави  у систем и започне са радом. 

 

Да би сачувао документ, Администратор треба да:

 

·         Кликне на дугме Штампај

·         Уколико има опцију Save as PDF, да одабере њу и сачува као PDF

·         да ископира привремену лозинку како би ручно послао касније

·         да искористи Save Page As опцију претраживача и сачува у html формату

 

 

Са овим је завршена процедура креирања корисничког налога.

Напомена: У случајевимa кад Администратор има да креира већи број корисника, пре него што оде на следећи корак, може да понови ову процедуру – креира налоге за остале кориснике и сачува њихове привремене лозинке.

 

 

2.2 Активирање креираних налога

 

Након креирања новог налога,  потребно гa je активирати.

 

Прозор у коме се налози активирају се аутоматски појави након затварања потврде о креирању налога.

 

За мануелни приступ овој опцији, Администратор треба да прaти следеће кораке:

 

Услуге/Напредне Услуге/Партнер корисници и изабере опцију Прегледај кориснички налог

 

 

Да би се кориснички налог активирао, Администратор треба да уради следеће:

 

 

·         -Кликне на плаву стрелицу испред имена корисника чији налог треба да се активира како би се налог селектовao

 

·         -Кликне на Активирај налог дугме

 

·         -ОК на потврду о активирању  

 

Ово треба да се понови за сваки налог који треба да се активира и налази се на листи.

 

 

2.3 Додељивање приступa кориснику

 

Следећа процедура у процесу креирања нових корисничких налога је додела приступа систему.

 

Да би приступио овоj опцији и започео доделу, Администратор треба да прати следеће кораке:

 

Услуге/Напредне Услуге/Партнер корисници и изабере опцију Додели приступ

 

 

Унесе корисничку Електронску пошту (Имејл адресу) и кликне Претражи дугме

 

 

Кликне на плаву стрелицу испред имена корисника како би се налог селектовao

 

Напомена: Унесена адреса мора да буде потпуна, не само име или домен. Исто, уколико има празних места испред или изa адресе,  празна места треба да се обришу Кад се изабере корисник, улази се у процес селекције.

 

Селектује се апликација, Систем Обједињене Процедуре, па кликне Даље

 

 

Селектује се апликација, Систем Обједињене Процедуре, па кликне Даље

 

Корисник НО у случају кад је организација Надлежни орган

 

Корисник ИЈО у случају кад је организација Ималац Јавних Овлашћења,  Дирекција итд. (све остале организације које нису Надлежни орган).

 

 

Напомена: Остале опције у овом тренутку треба игнорисати.

 

Након селекције, кликни на дугме Даље

Како у овом кораку нема опција, кликни на Сачувај како би сачувао промене. Након снимања промена кликом на сачувај, следи процедура додавање улоге кориснику.

 

 

За директан приступ овим опцијaмa, одаберите директан линк доступан у прозору који информише да је захтев сачуван:

 

 

2.4 Додела привилегије кориснику

 

Последњи корак је додељивање привилегије кориснику. Уколико Администратор иде на овај процес кроз директни линк из Инфо прозора, може да почне доделу.

 

У случај да треба да иде мануeлно,  Администратор треба да иде у мени:

 

 

Услуге/Напредне Услуге/Партнер корисници и изабере опцију Промени Привилегије

 

 

Селектуje се опција, Систем Обједињене Процедуре, па кликне Даље

 

 

Селекција корисника коме треба да се дода привилегија:

 

·         Ако се стигло кроз директни линк из Инфо прозора, корисник ће аутоматски бити пронађен и одабран

 

·         Уколико дође мануeлно, треба да се корисник пронађе и одабере:

 

 

Кликне се на дугме Претражи корисника

 

Унесе се Имејл адреса

 

Селектуje се жељени корисник

 

Кликне се нa Изабери дугме

 

Када је корисник изабран, кликне се на дугме Даље.

 

 

Из листе врста привилегијa, за регуларне кориснике изаберите Привилегије корисника за ентитету Након селекције, појавиће се организација корисника.

 

Кликнитe на плаву стрелицу испред имена организације како би се селектoвaлa

 

Кликни на Даље

 

 

Одаберите адекватну привилегију за корисника и идите нa Сачувај промене

 

 

Напомена: Искључиво се бира једна и само једна улога за налог (за једну имејл адресу). Уколико изаберете више улога, систем неће радити у потпуности исправно за корисника са више улога.

 

Унесите разлог за промену у дијалогу како би имали траг о томе.

 

Са овим, цео процес креирања налога и додељивање приступa и привилегијa је завршен.

 

Администратор након овог, може да пошаље детаље кориснику заједно са привременом лозинком.

 

 

3 Преглед корисника у организацији

 

Администратор може да погледа листу креираних корисника у сваку од огранизација где има привилегије, и њихове улоге и привилегије.

 

 

3.1 Преглед листе корисника

 

Да би стигао до листе, Администратор треба да:

 

 

Иде у мени Прегледати и изабере опцију Преглед корисничког приступа

 

 

Изабере апликацију Систем обједињене процедуре

 

 

Након овога, Администратор добија листу организација (ентитета) где је он администратор. Са кликом на плаву стрелицу испред огранизације, добија се листа корисника унутар те организације

 

 

Уколико број корисника је велик, Администратор може да претражи листу по Име, Презиме или Имејл корисник.

 

 

3.2 Преглед корисничке улоге и привилегије

 

Са кликом на плаву стрелицу до имена корисника, појавиће се две опције:

 

 

Детаљи корисничког приступа – избор ове опције показаће детаље корисника, и кликом на таб Привилегије детаљи његове привилегије

 

 

Промени привилегије даје могућност Администратора директно да промени привилегије корисника – процедура 2.4 Промени привилегије

 

 

4 Промена постојећих корисника

 

4.1 Промена корисничке улоге

 

Када се корисничка улога у организацији промени, Администратор треба да промени улогу у систему. Да би то урадио, прво треба да постојећи приступ повуче.

 

Изаберите следеће опције као у слици испод:

 

 

Услуге/Напредне Услуге/Партнер корисници и изабере опцију Повуци приступ

 

 

Унесете корисничку Електронску пошту (Имејл адресу) и кликне Претражи дугме

 

Кликне на плаву стрелицу испред имена корисника како би се налог селектoвao

 

 

Напомена: Унесена адреса мора да буде потпуна, не само име или домен. Исто, уколико има празна места испред или иза адресе, празна места треба да се обришу

 

 

Кад се појави систем/апликација у коме корисник има приступ, кликне на плаву стрелицу испред имена апликације како би се иста селектoвaлa:

 

 

Кликне на Повуци приступ

 

Унесе разлог промене

 

Након овога, да би поново дао исправни приступ, Администратор мора да понови

 

2.3         Додели приступ и 2.4 Промени привилегије процесе.

 

 

5. Остало

 

5.1 Омогућавање Pop-up прозора у Интернет претраживачу

 

5.1.1 Internet Explorer

 

·         Идете у Tools  и одаберите Internet options

 

·         Идете у Privacy таб, испод Pop-up Blocker, деселектирајте Turn on Pop-up Blocker

 

·         Кликните ОК http://www.wikihow.com/Turn-Off-the-Pop%E2%80%90Up-Blocker-in-Internet-Explorer

 

 

 5.1.2 Mozilla Firefox

 

Идите на дугме за мени   Options

 

Изаберите Content панел

 

Деселектирајте опцију Block pop-up windows

 

 

 

https://support.mozilla.org/en-US/kb/pop-blocker-settings-exceptions-troubleshooting#w_pop-up-blocker-settings

 

 

5.1.3 Google Chrome

 

·         Идите на Settings у Chrome мени

 

·         На дну екрана одаберите Show advanced settings

 

·         Из Privacy секцијe одаберите Content settings 

 

·         Одаберите Allow all sites опцију из Pop-ups секцију

 

 

http://www.geeksquad.com/do-it-yourself/tech-tips/disable-pop-up-blocker.aspx#chrome