Креирање налога за службене кориснике

 

За кориснике у надлежним организацијама, имаоцима јавних овлашћења, инспекцијама, другостепеним органима, РГЗ-у и сл. потребно је доставити:

 

·         акт (решење, одлука, допис) потписан квалификованим електронским сертификатом од стране овлашћеног лица у коме су наведена имена лица којима се додељује/укида/мења улога у апликативном систему ЦЕОП;

 

·         неопходне податке о запосленом (кориснику система):

-          Назив органа/организације,

-          Седиште органа/организације,

-          Име запосленог,

-          Презиме запосленог,

-          Назив радног места запосленог,

-          Корисничку улогу у систему (Подносилац, Референт, Руководилац, Овлашћено лице и сл.),

-          Е-mail запосленог (електронска адреса на коју се налог региструје у систему),

-          ЈМБГ запосленог,

-          Држављанство запосленог,

-          Место и адреса пребивалишта запосленог,

-          Телефон запосленог.

 

Табелу са формом за достављање података о кориснику система можете преузети ОВДЕ.