Достављање пројекта за извођење за објекте за које су предвиђене мере заштите културних добара

 

Поступак за достављање пројекта за извођење за објекте за које су предвиђене мере заштите културних добара по члану 133. Закона о планирању и изградњи, састоји се из следећих сегмената:

 

§  Провера комплетности захтева

 

§  Слање обавештења да је потребно предати нови захтев, у случају некомплетног захтева

 

§  У случају исправног захтева, прослеђивање предмета надлежном органу за заштиту културних добара

 

§  Потврда завршетка обраде