Начини плаћања

 

Након подношења захтева надлежном органу, аутоматски се обрачунавају одговарајуће таксе и накнаде на основу података о објекту који су унети у систем.

 

Такође. током обраде захтева надлежни орган и имаоци јавних овлашћењa уколико обрачунавају додатне трошкове креирају налоге за плаћање.

 

Све трошкове подносилац  може кроз модул Потраживање и уплата да плати електронским путем или прилагањем доказа о уплати.

 

 

Погледајте обрачунате трошкове

 

Након подношења захтева подносиоцу на имејл адресу стиже нотификација са информацијом да је креиран налог за уплату трошкова са линком до приступ налогу.

 

Платним налозима за обрачунате трошкове може се приступити  кроз модул Потраживање и уплате

 

 

Преглед платних налога

 

За сваки захтев подносиоца креирани су појединачни платни налози у зависности од типа трошка.

 

Кликом на Налози за уплату добија се преглед свих налога за изабрани захтев

 

 

За сваки појединачни изабрани захтев приказани су платни налози и за све потпроцесе (подзахтеве)

 

Кликом на Налог за уплату видљиви су детаљи налога

 

 

 

Плаћање платних налога

 

Одабиром конкретног платног налога, кликом на линк  понуђене су две опције за плаћање налога:

 

1.    Плати електронски

 

2.    Прилагање доказа о уплати

 

 

Електронско плаћање

 

Избор: Плати електронски (аутоматски се преусмерава на систем за електронско плаћање канцеларије за еУправе).

 

Пре клика на тастер: Плаћање картицом, потребно је означити да се прихватају услови коришћења

 

 

Клик на тастер за избор банке

 

 

Клик на тастер за плаћање

 

 

Унос обавезних података о картици, те клик на тастер: Плати

 

 

Након уноса лозинке, добија се потврда успешности извршене трансакције

 

 

Плаћени налог аутоматски мења статус у «Плаћен» са подацима о датуми и времену плаћања

 

 

На имејл адресу стиже нотификација да је извршено плаћање налога

 

 

Прилагање доказа о уплати

 

Клик на тастер:

Изаберите доказ о уплати

 

 

Потребно је приложити доказ о уплати форматиран у pdf формату, који мора бити потписан електронским дигиталним сертификатом и величине до 512kb

 

Упутство за креирање PDFфајла

 

 

 

Клик на тастер: Приложи доказ о уплати

 

 

Клик на тастер: Потврди прилагање

 

НАПОМЕНА: Након потврде прилагања доказа о уплати није могуће мењати фајл.

 

 

 

Налог мења статус у «Приложен доказ о уплати» са подацима о датуми и времену прилагања

 

 

На имејл адресу стиже нотификација да је извршена промена статуса налога.

 

 

Надлежни орган или ималац јавних овлашћења након пријема нотификације са информацијом да је приложен доказ о уплати треба да изврши проверу валидности уплате и уколико је уплата одговарајућа потврди прилагање доказа о уплати.

На имејл адресе стиже нотификација са информацијом да је извршена промена статуса налога у «Потврђен доказа о уплати»

 

 

Статус свих налога за захтев је «Плаћен у целости»

 

 

Преглед статуса плаћања

 

Прегледом захтева кроз модул Отворите постојећи предмет на основној статусној линији креиран је индикатор платне картице који приказује статус уплате. Зелени индикатор означава да су сви налози плаћени, црвени индикатор да није плаћен бар један налог и жути да је приложен доказ о уплати.

 

 

На кога гласе платни налози?

 

Платни налози гласе на име лица које је у захтеву наведено као лице на које ће гласити акти и решења и налози за плаћање.

 

Уколико желите да неко други у Ваше име плати налог, проследите му добијену нотификацију из које ће видети све потребне детаље о налогу за плаћање.

 

Платни налози који гласе на страна физичка и на страна правна лица није могуће платити електронским путем.