Ограничења за величину документа

 

Систем еДозволе има ограничење за величине докумената који се могу приложити - максимум је 100 МВ.

 

Додатно, постоји и временско ограничење за прилагање фајла тако да, ако је Интернет Upload линк спорији, чак и за мање фајлове може се десити да прилагање не буде успешно.

 

У оваквим случајевима, да би могли да изврше прилагање, корисници треба да поделе фајл на неколико мањих делова.

 

У наредним поглављима детаљније је описано упутство како да подносилац подели фајл на више мањих делова и након тога, како да обрађивач у надлежном органу или имаоцу јавних овлашћења овакав фајл отвори, како приложити велике фајлове и како отворити велике фајлове.