Општи елементи система

 

Организације које у ЦЕОП-у имају статус Имаоца јавних овлашћења у ширем смислу, (имаоци јавних овлашћења, МУП, РГЗ, инспекције, дирекције, другостепени органи итд,) ЦЕОП систему приступају преко следеће почетне стране.

 

Почетна страна

 

·         Отворите постојеће предмете – опција преко које се прати ток поступка у свим захтевима које је се налазе у Надлежном органу

 

·         Извршите активности на чекању – модул за приступ само активним предметима. Након уласка на опцију у падајућем менију постоје 3 опције (моји, додељени другима и недодељени)

 

·         Преглед објава – приступ јавним објавама, за увид у детаље о свим предметима, као и за приступ калкулатору трошкова који се плаћају при подношењу захтева

 

·         Преглед додатних обавештења –  уколико је надлежни орган проследио детаље из неког предмета, кроз ову опцију приступа се тим детаљима

 

·         Потраживања и уплате - преглед свих налога за плаћање, плаћање трошкова и праћење статуса уплата