Општи елементи система

 

Преглед свих основних елемената система код Надлежног органа (одређене функције су видљиве зависно од улоге у Надлежном органу)

 

Почетна страна

 

 

·         Започните нови захтев – модул у коме надлежни орган започиње нови поступак по службеној дужности

 

·         Отворите постојеће предмете – опција преко које имате увид у предмете који су обрађени и предметима који су још увек у току

 

·         Извршите активности на чекању – модул за приступ само активним предметима. Након уласка на опцију у падајућем менију постоје 3 опције (моји, додељени другима и недодељени)

 

·         Преглед објава – приступ јавним објавама, за увид у детаље о свим предметима, као и за приступ калкулатору трошкова

 

·         Преглед додатних обавештења –  уколико је надлежни орган добио приступ детаљима неког предмета кроз додатно обавештавање, кроз ову опцију приступа се детаљима из тог предмета

 

·         Извештаји – приступ модулу за извештавање и разним извештајима, у зависности од улоге корисника

 

·         Супервизија – приступ модулу који је намењен регистраторима, у коме се детаљније приказују параметри релевантни за регистраторе и одакле се покрећу контролни поступци. Приступ овом модулу имају само корисници са улогама регистратора.

 

·         Потраживања и уплате - преглед свих налога за плаћање, за плаћање трошкова и праћење статуса уплата