Општи елементи ЦЕОП система

 

Основни елементи почетног екрана

 

Пријављени корисник приступа привилегованом делу система, који има изглед као на следећој слици

 

 

Основне навигационе функционалности су следеће:

 

·         Започните нови захтев – модул у коме се започиње нови поступак (захтев)

 

·         Отворите постојећи предмет – опција преко које се прати ток поступка у свим захтевима које је поднео корисник

 

·         Извршите активности на чекању – модул за приступ само активним предметима

 

·         Преглед објава – приступ јавним објавама, за увид у детаље о свим предметима, као и за приступ калкулатору трошкова

 

·         Преглед додатних обавештења – уколико је надлежни орган проследио детаље из неког предмета који је поднео други корисник, кроз ову опцију приступа се тим детаљима

 

·         Потраживања и уплате – преглед свих налога за плаћање, плаћање трошкова и праћење статуса уплата

 

·         Странка у поступку – увид у предмете за које је корисник добио статус странке у поступку

 

 

Започињање новог захтева

 

У пољу „Започните нови захтев“ налази се листа захтева у оквиру обједињене процедуре груписанa по групама у оквиру поступака. Избором жељеног захтева започиње се поступак подношења захтева.

 

 

Заједнички елементи екрана за унос

 

Сваки процес представља низ корака, односно активности уноса, у оквиру којих се уносе информације и прилажу документи, док систем на бази претходних уноса, према предефинисаном редоследу, нуди следеће кораке. 

 

Овакав начин је исти за све учеснике у систему, при чему корисник има увид у кораке за које има привилегије, и за које се тренутно очекује унос.

 

Кључни елементи оваквих екранских интеракција су приказани на следећој слици, и они су груписани у следеће целине:

 

·         Сумарне информације тренутног поступка (горња целина)

 

·         Информација о опису тренутне активности (горњи део дела за унос)

 

·         Део везан за унос информација

 

·         Акције везане за тренутну активност и опште активности у поступку

 

 

Сумарне информације тренутног поступка дају опште информације о тренутном поступку, укључујући тип поступка и тренутни статус поступка, јединствени број поступка, кључне датуме, и остале сумарне информације.

Елементи екрана за унос у току поступка

 

 

У сваком екрану, у светлоплавом делу унете су основне информације о том кораку и подацима које је потребно унети. Овај део може да се сузи, односно повећа преко стрелица са леве стране.

 

Унос података зависи од информације која се уноси која може бити нумерички, текстуални или податак који се врши избором из  понуђене падајуће листе. Систем проверава обавезност унетих података, и формат, и пре преласка на следећи корак јавља кориснику ако нешто није унео у односу на очекивани формат или вредност.

 

Акције на тренутном екрану су подељене на акције специфичне за корак, у горњем реду, и опште акције над пријавом у доњем реду. Типичне акције за тренутну активност су навигација на претходни и следећи корак, односно снимање поступка да би се могао касније наставити (преласком на следећи корак унети подаци се чувају аутоматски и није потребно кликнути Сними). Опште акције укључују сумарни преглед свих података унетих до тог тренутка, укључујући и приложене документе.