Подношење усаглашеног захтева

 

Када се подноси усаглашени захтев?

 

Подносилац има право да, у року од 30 дана од датума одбацивања захтева, поднесе усаглашени захтев.

 

Ако је исти подносилац у основном и усаглашеном захтеву, сви подаци из основног захтева ће бити копирани у усаглашени захтев.

 

Усаглашени захтев се не може поднети више пута позивајући се на исти основни захтев.

 

 

Како се обрачунавају трошкови у  усаглашеном захтеву?

 

Уколико су у основном захтеву плаћени сви трошкови, исти се неће поново обрачунавати. Ако нису плаћени, налози за плаћање ће бити обрачунати.

 

Уколико су делимично плаћени, при подношењу усаглашеног захтева обрачунаваће се само они налози који нису плаћени у основном захтеву.

 

 

Како се подноси усаглашени захтев?

 

Подношење захтева се започиње кликом на модул «Започните нови захтев»

 

 

У зависности од врсте захтева изаберите опцију за подношење усаглашеног захтева, кликом на одговарајући избор

 

 

Унос броја предмета који је одбачен,и на који се усаглашавање подноси.

 

Даљи унос и подношење надлежном органу на уобичајен начин