Достављање техничке документације у погледу мера заштите од пожара

 

Поступак за достављање техничке документације у погледу мера заштите од пожара састоји се из следећих сегмената:

 

§  Провера комплетности захтева

 

§  Слање обавештења да је потребно предати нови захтев, у случају некомплетног захтева

 

§  У случају исправног захтева, прослеђивање предмета МУП-у и пријем одговора МУП-

 

§  Завршетак обраде предмета на основу одговора примљеног од МУП-а