Стављање клаузуле правноснажности

 

Клаузула правноснажности се ставља на предмет кроз за то намењен потпроцес, без обзира да ли га надлежни орган уноси по службеној дужности или на захтев подносиоца.

 

Потпроцес за стављање клаузуле правноснажности надлежни орган покреће кроз Додатне активности

 

 

и кликом на тастер Почни

 

 

Потврда о правноснажности припрема се по за то припремљеном моделу, у две верзије – верзији за издавање и верзији за објављивање

 

 

Захтев за стављање клаузуле правноснажности

 

Уколико је подносилац поднео захтев за стављање клаузуле правноснажности кроз Захтев за остале поступке, надлежни орган овај захтев обрађује те уколико се овај захтев усвоји, по завршетку обраде на горе описани начин покреће потпроцес и ставља клаузулу правноснажности.

 

Одобравање захтева за стављање клаузуле правноснажности не значи да је на предмет стављена клаузула правноснажности, већ је потребно поступити по наведеном поступку и у оквиру предмета чије решење постаје правноснажно додати одговарајући потпроцес у коме ће се налазити решење.