Видљивост статуса накнада и такси код имаоца јавних овлашћења, РГЗ-а и МУП-а

 

Приликом обраде захтева у свом делокругу рада ИЈО, РГЗ и МУП обрачунавају  одговарајуће накнаде.

 

Подносиоци имају могућност да их плате платним картицама или прилагањем доказа о уплати. Уколико ИЈО, РГЗ или МУП приликом обраде поднетог захтева, у свом делокругу рада, не креира налог за уплату – подносилац захтева неће добити информацију о подацима за уплату, па исту неће моћи да изврши, као што неће имати ни могућност да накнадно приложи скенирани документ са доказом о извршеној уплати.

 

Од тога зависе и активности ИЈО, РГЗ и МУП које се извршавају искључиво кроз модул “Потраживања и уплате"

 

 

Приступ платним налозима

 

Платним налозима за обрачунате трошкове се приступа преко модула Потраживања и уплате.

 

 

Преглед платних налога

 

Имаоцима јавних овлашћења је  доступан преглед и статус свих потпроцеса (подзахтева) за које постоје налози за плаћање.

Кликом на линк , добија се преглед свих налога за изабрани захтев

 

 

Кликом на   виде се детаљи налога, са статусом плаћања

 

 

Обрачунавање трошкова при обради захтева

 

Уколико се у извршена услуга наплаћује приликом обраде, на екрану за унос трошкова,

клик на тастер: Унеси нови податак

 

 

Отвара се налог за унос. Кликом на поље рачун

 

 

Отвара се потпрозор за избор одговарајућег рачуна.

 

Након означавања „штиклирањем“  и кликом на тастер “Сними

 

 

Одговарајући подаци се приказују у налогу за плаћање.

 

Након уноса износа, клик на тастер “Сними

 

 

Подаци су снимљени

 

 

Уколико је потребно, омогућено је прилагање профактуре

 

 

Подносиоцу захтева ће креирани налози за уплату бити видљиви и доступни за плаћање тек након завршетка подпроцеса у последњем екрану, командом: „Заврши“.

 

Овом командом биће и аутоматски послата нотификација подносиоцу захтева о креираним налозима за уплату.

 

 

Преглед статуса плаћања

 

Подносиоцу и имаоцу јавних овлашћења креирани налози су видљиви кроз модул “Потраживања и уплате

 

 

Кроз опцију Отвори постојећи предмет, зеленом иконицом означени су подпроцеси у којима су сви налози плаћени, црвеном иконицом означени су подпроцеси у којима нису плаћени сви налози.Жута боја означава да је приложен доказ о уплати

 

 

Активности имаоца јавних овлашћења

 

Опција када подносилац изврши електронско плаћање

 

Уколико подносилац изврши плаћање електронским путем свих налога, статус ће аутоматски да се промени у „Плаћен у целости

 

 

Преко опције „Отворите постојећи предмет“ индикатор плаћања мења боју из црвене (неплаћени сви налози) у  зелену боју (плаћени сви налози)

 

 

Опција када подносилац приложи доказ о уплати

 

Уколико је подносилац приложио доказ о уплати, статус налога се мења у «Приложен доказ о уплати»

 

 

Кликом на линк  поред одговарајућег појединачног налога приказују се детаљи налога.

 

 

Кликом на линк доказа о уплати

 

 

Приложени документ се учитава

 

 

Након провере валидности

доказа о уплати, клик на тастер: потврди прилагање

 

 

Тастер «Потврди прилагање» је доступан само КАДА ЈЕ ПРИЛОЖЕН ДОКАЗ О УПЛАТИ

 

 

У историји промене статуса аутоматски се приказује извршена промена статуса у «Потврђен доказ о уплати»

 

 

Подносилиоцу стиже нотификација да је извршена промена статуса налога у «Потврђен доказ о уплати»