Видљивост статуса накнада и такси у надлежном органу

 

Приликом подношења захтева надлежном органу аутоматски се обрачунавају одговарајуће накнаде и таксе.

 

Подносиоци имају могућност да их плате платним картицама или прилагањем доказа о уплати, као и да приложе потврду за ослобађање од плаћања.

 

Од тога зависе и активности надлежног органа које се извршавају искључиво кроз модул «Потраживања и уплате" .

 

 

Приступ платним налозима

 

При подношењу захтева надлежном органу, аутоматски се креирају

налози за плаћање.

 

Платним налозима за обрачунате трошкове се приступа преко модула Потраживања и уплате.

 

 

Преглед платних налога

 

У сваком надлежном органу доступан је  преглед и статус свих поднетих захтева за које постоје налози за плаћање.

 

Кликом на линк , добија се преглед свих налога за изабрани захтев

 

 

За сваки појединачни изабрани захтев приказани су платни налози и за све потпроцесе (подзахтеви).

 

Кликом на   виде се детаљи налога, са статусом плаћања

 

 

Активности надлежног органа

 

Опција када подносилац изврши електронско плаћање

 

Уколико подносилац изврши плаћање електронским путем свих налога, статус ће аутоматски да се промени у „Плаћен

 

 

Преко опције „Отворите постојећи предмет“ индикатор плаћања мења боју из црвене (неплаћени сви налози) у  зелену боју (плаћени сви налози)

 

 

Опција када подносилац приложи доказ о уплати

 

Уколико је подносилац приложио доказ о уплати, надлежни орган се обавештава нотификацијом

 

 

Преко опције „Отворите постојећи предмет“ индикатор плаћања мења боју из црвене (неплаћени сви налози) у  жуту боју (приложен доказ о уплати)

 

 

Кликом на линк поред одговарајућег појединачног налога приказују се детаљи налога.

 

Кликом на линк 

 

 

Приложени документ се учитава

 

 

Након провере валидности

доказа о уплати, клик на тастер: потврди прилагање

 

Тастер «Потврди прилагање» је доступан само КАДА ЈЕ ПРИЛОЖЕН ДОКАЗ О УПЛАТИ

 

 

У историји промене статуса аутоматски се приказује извршена промена статуса у «Потврђен доказ о уплати»

 

 

Подносиоцу стиже нотификација да је извршена промена статуса налога у „Потврђен доказ о уплати“

 

 

  Опција када је подносилац ослобођен од плаћања

 

Уколико подносилац приликом подношења захтева приложи потврду за ослобађање од плаћања (у Законом утврђеним случајевима), обрађивач након провере валидности и оправданости потврде,

 

 

Приступа захтеву и кликом на тастер: означи као ослобођен од плаћања

 

 

Завршава активност која је видљива у историји промене статуса

 

 

Преглед статуса плаћања

 

Кроз опцију Отвори постојећи предмет, зеленом иконицом означени су поднети захтеви у којима су сви налози плаћени, док су црвеном иконицом означени захтеви у којима нису плаћени сви налози.

 

 

Обрачунавање додатних трошкова при обради захтева

 

Уколико се у надлежном органу, при обради захтева јави потреба за додатним трошковима, исти се обрачунавају кроз опцију „Додатне активности“, покретањем потпроцеса „Унос информација о додатним трошковима“

 

 

Клик на тастер: Унеси нови податак

 

 

Отвара се налог за унос. Кликом на поље рачун

 

 

Отвара се потпрозор за избор одговарајућег рачуна.

 

Након означавања „штиклирањем“  и кликом на тастер“Сними

 

 

Одговарајући подаци се приказују у налогу за плаћање.

 

Након уноса износа, клик на тастер “Сними

 

 

Подаци су снимљени

 

 

Уколико је потребно, омогућено је прилагање профактуре

 

 

Завршавањем обраде, налози за плаћање су аутоматски креирани.

 

Нотификацијом да су креирани налози за плаћање се аутоматски обавештава  подносилац захтева..

 

 

Подносиоцу и надлежном органу креирани налози су видљиви кроз модул “Потраживања и уплате