Претраживање предмета

 

Претраживање предмета може се вршити преко модула Отворите постојећи предмет и Супервизија, у зависности од корисничке улоге у систему

 

 

У горењем делу екрана креирани су филтери путем којих постоји могућност сужавања резултата претраживања уносом критеријума за претраживање по основу РОП броја, заводног броја (уколико је додељен од стране надлежног органа), по врсти или статусу поступка. Ако није унет ниједан критеријум приказују се сви поступци којима корисник има права приступа.

 

Подаци се приказују у облику табеле и могуће је извршити филтрирање на постојећих критеријума за претраживање.

 

На основној статусној линији предмета стоји информација о потпроцесу, (на пример: комуникација са имаоцима јавних овлашћења), о тренутном обрађивачу предмета, прегледу извршавања  и др. Приказане информације и акције зависе од улоге тренутног корисника (на пример, подносилац не види код кога се у надлежном органу налази предмет, али види коментаре, и историју активности).