Пријава радова

 

Поступак за пријаву радова састоји се из следећих сегмената:

 

§  Провера комплетности пријаве

 

§  Слање обавештења да је потребно предати нови захтев, у случају некомплетне пријаве

 

§  По потреби, провера средства обезбеђења

 

§  У случају исправне пријаве, издавање потврде о пријави радова

 

 

По завршетку обраде предмета потребно је, коришћењем функционалности која се покреће преко иконице у облику писма, извршити обавештавање у складу се прописима.