Пријава завршетка израде темеља и пријава завршетка објекта у конструктивном смислу

 

Поступак за пријаву завршетка темеља/објекта у конструктивном смислу састоји се из следећих сегмената:

 

§  Провера комплетности пријаве

 

§  Слање обавештења да је потребно предати нови захтев, у случају некомплетне пријаве

 

§  У случају исправне пријаве:

 

o   Издавање потврде о пријави завршетка темеља/објекта

 

o   Прослеђивање информације о пријави надлежној инспекцији и пријем резултата инспекцијског надзора

 

§  Завршетак обраде предмета на основу одговора примљеног од инспекције, односно означити да је пријава усвојена, одбачена или одбијена