Прилагање прилога и провера да ли су приложена документа исправно потписана квалификованим дигиталним сертификатом

 

При учитавању докумената у .PDF формату, проверава се постојање и исправност дигиталног потписа квалификованим дигиталним сертификатом.

 

У складу са одговарајућим прописима, није могуће учитати документа без дигиталног потписа или са неисправним потписом.

 

 

По учитавању документа, потребно је кликнути тастер „Сними

 

 

Уколико је документ потписан валидним квалификованим дигиталним сертификатом, биће учитан у систем, уз одговарајућу поруку

 

 

Уколико документ није потписан одговарајућим квалификованим дигиталним сертификатом, неће биће учитан у систем, уз одговарајућу поруку