Саглашавање са трошковима издавања услова за пројектовање и прикључење

 

Уколико се подносилац изјаснио да жели да се сагласи са трошковима издавања услова за пројектовање и прикључење, пре него што исти буду издати, за изјашњење о трошковима потребно је да подносилац прође следеће кораке:

 

Подносилац ће добити нотификацију да су прикупљене све информације о трошковима издавања Услова за пројектовање и прикључење и да је потребно да се изјасни у року наведеном у предмету и у нотификацији.

 

Преко достављеног линка у нотификацији или модула „Извршите активности на чекању“ подносилац може приступити поступку за изјашњавање о трошковима.

 

На екрану ће бити приказани сви трошкови издавања Услова за пројектовање и прикључење, а испод ове листе подносилац ће моћи да изабере један од понуђених одговора.

 

 

Уколико се подносилац изјасни да се не саглашава са трошковима, или ако се не сагласи у за то предвиђеном року, надлежни орган одбациће захтев за локацијске услове.

 

Ако се подносилац сагласи са трошковима, надлежни орган ће наставити поступак до издавања локацијских услова.