Сторнирање захтева и комуникација

 

Надлежни орган има могућност да у току обраде захтева, уколико за тим постоји потреба сторнира цео захтев и/или започету комуникацију.

Функционалност сторнирања је могућа само за незавршене комуникације, за следеће улоге у надлежном органу:

 

·         Руководилац у НО

·         Овлашћено лице у НО

·         Овлашћено лице и регистратор у НО

 

На следећи начин:

 

Приступом преко модула „Отворите постојећи предмет“ 

 

 

Сторнирање захтева

 

На главној статусној линији предмета потребно је кликнути на стрелицу, а затим одабрати индикатор „Сторнирај захтев“.

 

 

Клик на икону “Сторнирај захтев

 

 

Након потврде, обавезан је унос разлога за сторнирање и клик на тастер „сними

 

 

Захтев и све комуникације су сторниране.

 

 

Сторнирање комуникације

 

На главној статусној линији предмета потребно је кликнути на индикатор „Погледај детаље потпроцеса“ након чега се отвара преглед комуникација.

 

 

Приказане су све комуникације

На статусној линији одабране комуникације потребно је кликнути на индикатор „Сторнирај захтев“.

 

 

Након потврде, обавезан је унос разлога за сторнирање и клик на тастер „сними

 

 

Комуникација је успешно сторнирана.