Корисничке улоге у имаоцима јавних овлашћења

 

Корисници у организацијама које учествују у обједињеној процедури, а нису надлежни органи, могу имати следеће улоге:

 

1.    Референт обрађивач у ИЈО

2.    Руководилац у ИЈО

3.    Овлашћено лице и руководилац у ИЈО

 

Сви корисници са било којом од ових улога могу обављати било коју од активности у ЦЕОП-у која је доступна имаоцима јавних овлашћења. Једина разлика је да корисници са улогама „Руководилац у ИЈО“ и „Овлашћено лице и руководилац у ИЈО“ могу додељивати предмет на обраду другим обрађивачима.

 

Основна функција улога у организацијама ималаца јавних овлашћења везана је за одговорност за поступање у прописаним роковима, а лице које је одговорно за поступање требало би да има корисничку улогу „Овлашћено лице и руководилац у ИЈО“.