Корисничке улоге у надлежном органу и њихове привилегије у ЦЕОП-у

 

Улога

Референт писарнице у НО

Референт правни у НО

Референт технички у НО

Референт финансијски у НО

Референт обрађивач у НО

Јединствени референт у НО

Руководилац у НО

Овлашћено лице у НО

Регистратор у НО

Овлашћено лице и регистратор у НО

Преузима своје предмете

да

да

да

да

да

да

да

да

да

Преузима туђе предмете из исте улоге

да

да

да

да

да

да

да

да

да

Преузима све предмете

да

да

да

Може да му буде додељен предмет

да

да

да

да

да

да

да

да

да

Може да додељује предмете

да

да

да

Унос заводног броја предмета

да

да

да

да

да

да

да

да

да

Може да потписује решења

да

да

да

Претраге

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

Извештаји

да

да

да

да

Контролни поступци

да

да