Унос података о домаћем правном лицу

 

Домаће правно лице је регистровано у Агенцији за привредне регистре

 

Уколико је домаће правно лице регистровано у Агенцији за привредне регистре, основни подаци могу се аутоматски преузети на следећи начин:

 

Унесите матични број правног лица у поље: Матични број правног лица

Клик на тастер „Преузми податке

 

 

Аутоматски су преузети подаци о:

Називу правног лица и

ПИБ-у

 

 

Домаће правно лице није регистровано у Агенцији за привредне регистре

 

Уколико домаће правно лице није регистровано у Агенцији за привредне регистре, унос се врши на следећи начин:

 

Клик на тастер „Правно лице није регистровано у АПР“

 

Унесите матични број правног лица у поље: Матични број правног лица

 

Унесите назив правног лица у поље: Назив правног лица

 

Унесите ПИБ правног лица у поље:  ПИБ

 

 

 

Унос адресних података

 

Кораци за унос, односно аутоматско преузимање адресних података, исти су без обзира која адреса се уноси – адреса градње или нека од адреса физичких или правних лица која учествују у поступку.

 

За унос адресе врши се:

 

1.    Избор одговарајућег округа

 

2.    Избор општине

 

3.    Избор места

 

4.    Отвара се „прозор“ за избор улице

 

 

Врши се избор улице из понуђеног списка улица

 

 

Избором адресе из понуђеног списка улица, отвара се потпрозор за избор кућног броја

 

 

Кликом на тастер „Сними“, подаци су преузети

 

 

Унос и провера података о парцели/парцелама из одговарајућег регистра

 

При уносу броја катастарске парцеле, врши се провера унетих података.

Могуће је унети појединачно податке за комбинацију броја и подброја парцеле.

Такође је омогућен унос више бројева/подбројева парцела за једну катастарску општину.

 

Код уноса једног броја/подброја парцеле кораци уноса су следећи:

 

1.    Избор општине

 

2.    Избор катастарске општине

 

3.    Унос броја катастарске парцеле

 

4.    Унос подброја катастарске парцеле (уколико постоји)

 

 

Уколико број (и подброј) катастарске парцеле постоји у одговарајућем регистру, подаци ће бити снимљени и појавиће се обавештење

 

 

Ако комбинација броја и подброја катастарске парцеле не постоји у регистру, податак неће бити снимљен и појавиће се обавештење

 

 

Унос више бројева/подбројева парцела за једну катастарску општину

 

 

Клик на «коцку» поред поља: Унос више парцела

 

 

Омогућен је унос више бројева/подбројева парцела.

 

Клик на тасетер: Додај

 

 

Врши се провера у одговарајућем регистру

 

 

Кликом на «крстић» поред неисправно унете парцеле, иста се брише

 

 

Клик на тастер «Сними»

 

 

Унос података о објекту

 

За сваки објекат потребно је унети детаље на следећи начин:

 

Унос бројчаног дела податка о капацитету објекта градње, који ће се посматрати у комбинацији са следећим податком – мерном јединицом.

 

На пример:

 

За зграде, уноси се бруто развијена грађевинска површина а избор мерне јединице биће m2;

 

За линијске инфраструктурне објекте, уноси се дужина а мерна јединица биће m или km;

 

За електране и топлане, уноси се снага, а мерна јединица биће MW;

 

За објекте водоснабдевања и канализације уноси се капацитет а мерна јединица биће l/s;

 

За трафостанице уноси се напон а мерна јединица биће kV, итд.

 

Избор мерне јединице, у складу са претходним појашњењем

 

Избор врсте радова, из понуђених опција које зависе од врсте захтева;

 

Унос податка о намени објекта;

 

Избор доминантне категорије објекта;

 

 

Избор броја спратова (0-59) изнад земље „скроловањем“ – уколико податак није применљив на објекат градње, потребно је унети 0

 

Избор: Подрум (Да/Не) – уколико податак није применљив на објекат градње, потребно је унети „Не“

 

Избор: Сутерен (Да/Не) – уколико податак није применљив на објекат градње, потребно је унети „Не“

 

Избор: Поткровље (Да/Не) – уколико податак није применљив на објекат градње, потребно је унети „Не“

 

Унос: Остало – потребно је унети опис уколико претходни подаци нису применљиви на објекат градње

 

Унос броја станова

 

Унос укупне површине свих станова, у m2

 

 

Унос података за класификацију објекта/дела објекта

 

Унос података о класификацији објекта или дела објекта врши се на следећи начин:

 

Избор категорије објекта или дела објекта из понуђеног падајућег избора

 

 

У зависности од изабране категорије објекта отвара се „прозор“ са свим класификационим бројевима и објашњењима те категорије.

 

„Скроловањем“ се долази до одговарајућег класификационог броја

 

 

Жељени класификациони број се означи „штиклирањем“

 

Избор се памти кликом на тастер „Сними

 

 

Класификациони број је учитан;

 

Унос процента (%), и клик на тастер „Сними

 

 

За објекте из више делова различитих класификационих бројева, поступак се понавља уносом новог податка;

 

Кликом на тастер „Сними“, унети подаци за све делове објекта су учитани