Упис права својине

 

Поступак за упис права својине прилагођен је прописима, као и потребама идентификованим у пракси.

 

По прегледу захтева за упис права својине, обрађивач у РГЗ-у има на располагању три опције

 

 

1.    Уколико је могуће извршити упис права својине, бира се одговарајућа опција – Извршава се упис права својине;

 

2.    Ако је потребно одбити захтев, нпр. уколико се утврди да употребна дозвола није у складу са елаборатом геодетских радова, бира се одговарајућа опција – Захтев се одбија;

 

3.    Уколико се, због разлога који су мимо обједињене процедуре, не може извршити упис права својине и уколико се мора сачекати да препрека буде отклоњена, бира се одговарајућа опција – Потребно је застати са поступком до испуњења услова за упис права својине.

 

Избором прве две опције обрада се завршава на уобичајен начин.

 

У случају да се изабере трећа опција, поступак се наставља на следећи начин:

 

 

Обрађивач у РГЗ-у прилаже обавезну службену белешку о разлозима због којих привремено није могуће извршити упис

 

 

У следећем кораку кликом на тастер „Започни застој“, РГЗ-у престаје да тече прописани рок и поступак добија статус „Застој“.

 

 

Када препреке буду отклоњене и упис права својине буде могуће извршити, обрађивач приступа обради предмета и преко одговарајућег тастера прекида застој у поступку

 

 

и потом наставља обраду на стандардни начин