Употребна дозвола

 

Поступак за издавање и измену употребне дозволе, укључујући и поступке по усаглашеном захтеву, састоји се из следећих сегмената:

 

§  Провера испуњености формалних услова

 

§  Провера елабората геодетских радова са РГЗ-ом (опционо)

 

§  Провера да ли је извршено спајање парцела са РГЗ-ом (опционо)

 

§  У случају да се дозвола издаје, прибављање коначног обрачуна доприноса за грађевинско земљиште (опционо)

 

§  Издавање одговарајућег решења

 

 

По завршетку обраде предмета потребно је, коришћењем функционалности која се покреће преко иконице у облику писма, извршити обавештавање у складу се прописима.