Ванредна правна средства

 

Постоје три поступка за ванредна правна средства:

 

·         Ванредно правно средство на захтев подносиоца – ванредно правно средство за које је захтев подносилац предао кроз систем ЦЕОП

·         Иницијатива за покретање поступка по службеној дужности – захтев за ванредно правно средство које је надлежни орган примио у аналогном облику (у „папиру“)

·         Унос акта о покретању поступка по службеној дужности – поступак за унос ванредног правног средства за које решење није донето на захтев подносиоца

 

 

Унос захтева за ванредно правно средство по службеној дужности

 

У случају да је захтев поднет у аналогном облику, потребно је да надлежни орган унесе основне податке о захтеву и подносиоцу захтева.

 

Уносе се подаци:

 

·         Број предмета на који се захтев односи

·         Поједностављени подаци о подносиоцу (без података о пуномоћнику, овлашћеном лицу и сл.)

·         Учитава се скенирани захтев, дигитално потписан

 

Приликом подношења захтева за ванредно правно средство по службеној дужности не генеришу се аутоматски налози за уплате такси и накнада који се плаћају при подношењу захтева.

 

У следећем кораку прелази се на обраду предмета, која је иста као и у случају да је подносилац предао захтев кроз ЦЕОП.

 

 

Унос ванредног правног средства по службеној дужности

 

Уколико је ванредно правно средство није донето на захтев подносиоца, надлежни орган га уноси у ЦЕОП уз обавезан унос податка који орган је донео решење.

 

Обрада захтева за ванредно правно средство

 

У следећем кораку, првостепеном органу биће омогућено да одлучи

да ли ће сам решавати захтев или је потребно да је проследи другостепеном органу

 

 

Решавање предмета од стране првостепеног органа

 

Уколико првостепени орган сам решава предмет, потребно је да ту опцију изабере из падајућег менија.

 

По овом избору, следи припрема решења кроз стандардне кораке за избор врсте решења и припрему документа решења.

 

 

Решавање предмета од стране другостепеног органа

 

У случају да се предмет прослеђује другостепеном органу, потребно је изабрати одговарајућу опцију из падајућег менија.

 

Након тога, комуникација са другостепеним органом се обавља по стандардном поступку за двосмерну комуникацију.

 

Решење ће припремити и у ЦЕОП апликацију унети другостепени орган, те је потребно да по пријему одговора другостепеног органа надлежни орган изврши избор коначног статуса предмета и да потврди завршетак обраде.

 

 

Избор коначног статуса

 

Могуће је изабрати један од следећих статуса:

 

·         Одбачен

·         Одбијен

·         Решење се делимично поништава

·         Решење се делимично укида

·         Решење се мења

·         Решење остаје на снази

·         Решење се поништава

·         Решење се укида

·         Извршење се одлаже

·         Решење се поништава, поступак се понавља

·         Решење се поништава, предмет се враћа на поновни поступак

 

Осим стандардних могућности да захтев буде одбијен или одбачен, остали статуси описују начин на који ће решење утицати на нападнути предмет, те је потребно коначни статус сходно изабрати.