Жалбе

 

Постоје два поступка за жалбе:

 

·         Жалба на захтев подносиоца – жалба коју је подносилац предао кроз систем ЦЕОП

·         Жалба коју надлежни орган уноси по службеној дужности – жалба коју је надлежни орган примио у аналогном облику (у „папиру“)

 

 

Унос жалбе по службеној дужности

 

У случају да је жалба поднета у аналогном облику, потребно је да надлежни орган унесе основне податке о жалби и подносиоцу жалбе.

 

Уносе се подаци:

 

·         Број предмета на који се жалба односи

·         Поједностављени подаци о подносиоцу (без података о пуномоћнику, овлашћеном лицу и сл.)

·         Учитава се скенирана жалба, дигитално потписана

 

Приликом подношења жалбе по службеној дужности не генеришу се аутоматски налози за уплате такси и накнада који се плаћају при подношењу захтева.

 

У следећем кораку прелази се на обраду предмета, која је иста као и у случају да је подносилац предао жалбу кроз ЦЕОП.

 

 

Обрада жалбе

 

По пријему жалбе, првостепени орган одлучује да ли ће сам решавати жалбу или је потребно да је проследи другостепеном органу.

 

 

Решавање жалбе од стране првостепеног органа

 

Уколико првостепени орган сам решава жалбу, потребно је да ту опцију изабере из падајућег менија.

 

По овом избору, следи припрема решења кроз стандардне кораке за избор врсте решења и припрему документа решења.

 

 

Решавање жалбе од стране другостепеног органа

 

У случају да се жалба прослеђује другостепеном органу, потребно је изабрати одговарајућу опцију из падајућег менија.

 

Након тога, комуникација са другостепеним органом се обавља по стандардном поступку за двосмерну комуникацију.

 

Решење ће припремити и у ЦЕОП апликацију унети другостепени орган, те је потребно да по пријему одговора другостепеног органа надлежни орган изврши избор коначног статуса предмета и да потврди завршетак обраде.

 

 

Избор коначног статуса

 

Могуће је изабрати један од следећих статуса:

 

·         Одбачен

·         Одбијен

·         Решење се делимично поништава

·         Решење се делимично укида

·         Решење се мења

·         Решење остаје на снази

·         Решење се поништава

·         Решење се укида

·         Извршење се одлаже

·         Решење се поништава, поступак се понавља

·         Решење се поништава, предмет се враћа на поновни поступак

 

Осим стандардних могућности да жалба буде одбијена или одбачена, остали статуси описују начин на који ће решење утицати на ожалбени предмет, те је потребно коначни статус сходно изабрати.

 

 

Понављање поступка

 

Уколико је по решавању жалбе потребно поновити поступак, за ову намену надлежни орган користи за то намењену функционалност.