За техничку и оперативну подршку корисничког система можете се обратити на: CEOP-APR@apr.gov.rs

Упутству за за дигитално потписивање можете приступити овде

Упутству за праћење прописаних рокова за поступање у ЦЕОП-у, можете приступити овде

Верзија Датум објаве Упутство
2.0.0 14.10.2019 Корисничко упутство-нове функционалности

Списак промена верзији
1. Преглед предмета је у потпуности редизајниран и употпуњен подацима који су недостајали, између осталог: информација о обрађивачу у прегледу предмета је видљива свим учесницима у обради (осим подносиоцу); подаци о подносиоцу су видљиви у листи свих предмета; документа у предмету су приказана хронолошки и груписана у документа обраде предмета, односно према кориснику / организацији која их је унела у систем (подносилац, надлежни орган, имаоци јавних овлашћења итд.); приказују се све организације које су учествовале у поступку; приказује се листа свих организација и/или корисника које је надлежни орган обавестио о издатом решењу или којима је доделио приступ предмету; приказане су постојеће везе са свим повезаним предметима, на основу постојећих логичких веза и омогућен им је приступ.
2. Аутоматски се преузимају и валидирају: подаци о катастарским општинама и парцелама; подаци о локацијама (локација градње, адресе физичких и правних лица); подаци о правним лицима и предузетницима регистрованим у АПР.
3. Систем за дигитално потписивање је усклађен са најновијим прописима који регулишу ову област у Републици Србији. Такође, апликативни систем ЦЕОП аутоматски проверава дигитални потпис при прилагању докумената у захтев.
4. Уведено је: системско слање нотификације са упозорењем о скором истеку рока супервизорима у надлежним органима и имаоцима јавних овлашћења; у процесу за доношење решења о одобрењу радова поље: "Некатегорисани објекат", а у осталим поступцима само надлежним органима; измена типова радова у привременој грађевинској дозволи („Изградња новог објекта“ и „Извођење радова“); контрола тачности уноса категоризације објекта; додатни подаци о спратности и становима; уношење података о капацитету у разним мерама (m, m2, m3, kW и сл.).
5. Омогућено је: праћење рокова у свим процедурама и за све организације за које су рокови прописани у Закону и подзаконским актима; централизован увид у све предмете једне врсте организација (нпр. МУП или РГЗ); надлежним органима током комуникације са ИЈО додељивање приступа документима из досијеа, а не само документима предмета; увид ИЈО само у документа која им је доделио надлежни орган и податке о извршеним уплатама; подносицу захтева приступ само детаљима предмета из досијеа у којима се појављује као подносилац захтева; свим учесницима у процесу (осим поднсосиоца) да унесу коментаре који се приказују у прегледу предмета; претраживање текстуалних поља истовремено и по ћириличном и латиничном писму.
6. Брисање започетог захтева: подносилац може да обрише свој започети захтев (али само пре него што је захтев предат надлежном органу). Систем аутоматски уклања све недовршене захтеве после 30 дана неактивности (уз претходно слање обавештења подносиоцу 15ог дана неактивности, а 30ог дана упозорења да ће започети захтев бити обрисан следећег дана).
7. Уклоњено је: документ Допис из комуникације са ИЈО због прибављања услова за пројектовање и прикључење; листа/списак пређених корака са леве стране екрана за обраду захтева; филтери за кашњење из Супервизије.

Преглед видео упутстава за коришћење система.

еГрађевинске дозволе ЦЕОП - Опште информације
Креирање корисничког налога
еГрађевинске дозволе - Претрага података на јавним објавама
еГрађевинске дозволе - Одустанак од подношења захтева
еГрађевинске дозволе - Електронско потписивање

Преглед видео упутства 1

еГрађевинске дозволе ЦЕОП - Опште информације

Преглед видео упутства 2

Креирање корисничког налога

Преглед видео упутства 3

еГрађевинске дозволе - Претрага података на јавним објавама

Преглед видео упутства 4

еГрађевинске дозволе - Одустанак од подношења захтева

Преглед видео упутства 5

еГрађевинске дозволе - Електронско потписивање

Скраћенице

  • ctrl + h Отвори/затвори помоћни прозор
  • ctrl + i Започни нови процес
  • ctrl + e Напусти унос података
  • ctrl + u Иди на врх стране